Freelance -Lead Digital Operations opdracht min 6 maanden- start asap=>closed

Posted 2 years ago

Send InMail

Youphoria is voor 1 van haar klanten op zoek naar een Freelance Lead Digital Operations- opdracht min 6 maanden- start asap.

De Lead Digital Operations zal verantwoordelijk zijn om vanuit een business perspectief het portfolio van digitale projecten binnen het marketing departement te coördineren. Het is een functie die veel interacties vraagt met de business owners en met de uitvoerders die binnen de IT afdeling of bij de partners moeten worden gesitueerd.

DOEL

De rol van de Lead Digital Operations zal erin bestaan om het porfolio van projecten, die vrijwel altijd een sterke IT implicatie hebben, op te volgen, en vorm te geven vanuit een business gedreven achtergrond en kennis.

Taken:

 • Het coördineren en coachen van het digitale team in hun vraagstukken rond digitale marketing & communicatie met een impact naar interne en externe marketing automatisering platformen
 • Zorgdragen dat in alle initiatieven naast de business objectieven ook de eindgebruikersbelangen optimaal behartigd worden
 • De coördinatie en monitoring van de diverse interne digitale marketing projecten in coördinatie met onze interne partners van Strategy & Change, ICT & Retail en externe marketing en technologie partners
 • Verantwoordelijkheid naar de coördinatie en juiste alignment van alle projecten binnen het team van digitale project coördinatoren
 • Beheer, coördinatie van de Digitale roadmap MAS en zorgdragen dat continu afgestemd is met de corporate roadmap,
 • Mede zorgdragen dat de Digitale projecten en IT projecten die buidingblocks opleveren die enablers zijn voor de digitale evolutie de juiste prioritering krijgen binnen de corporate roadmap
 • Maken en onderbouwen van Business Cases & Business risico analyses ter verantwoording van de op te starten initiatieven
 • Reguliere rapportering naar het management en escalatie van aandachtspunten
 • Mede-bepalen van de digitale visie 2024 en de vertaling van deze in de benodigde business architectuur.
 • Afstemming van de toekomstige business architectuur met de verantwoordelijken van de IT en Strategie departementen.
 • Mede-bepalen van de vertaling van de digitale visie 2024 naar de interne technische middelen die ter beschikking van het digitaal team worden gesteld ter ondersteuning van hun dagelijks werk.
 • Managen van RFP trajecten in het kader van Europese regelgeving van openbare aanbestedingen.
 • Beheer en opvolging van de budgetten voor de domeinen die binnen de verantwoordelijkheid van het Digital Operations team vallen

Apply Online